Lò hơi tầng sôi Nồi hơi tầng sôi

Nồi hơi tầng sôi

Nồi hơi tầng sôi là một sản phẩm tiên tiến được sản xuất dựa trên công nghệ và kỹ thuật hiện đại, chính vì thế nó mang rất nhiều tính năng ưu việt

Lò hơi tầng sôi Công nghệ lò hơi tầng sôi

Công nghệ lò hơi tầng sôi

Lò hơi tầng sôi có ưu điểm là sử dụng nhiều loại nhiên liệu đốt trên cùng một hệ thống nồi hơi: phoi bào, mùn cưa rời, củi, trấu ép, vỏ hạt điều…. (độ ẩm 23-25%), có thể đốt kết hợp các loại nhiên liệu để hạ giá thành