Chế tạo lò than hóa khí theo công nghệ mới

Một số hình ảnh về lò hơi đốt than hóa khí đang sản xuất tại Công ty cổ phần thiết bị áp lực đông anh.
 

Lò hơi than hóa khí

Lo hơi hóa khí

Lò hơi hóa khí